Média

  • Plánování
  • Optimalizace
  • Administrace
  • Vyhodnocování

Produkce

  • Výroba reklamních materiálů
  • Grafické a kreativní návrhy kompletních
  • realizací
  • Realizace projektů
  • Příprava akcí na klíč